• Vi har benyttet Damgaard Nielsen til at udføre bygningsarbejde ved både større og mindre opgaver i Bryggen Vejle. Ofte opererer vi med meget stramme tidsplaner, og vi er yderst tilfredse med, at Damgaard Nielsen har været i stand til at mobilisere et større mandskab med meget kort varsel. Vi er ligeledes meget tilfredse med Damgaard Nielsens samarbejde med byggeledelsen og andre håndværksgrupper, og vi kan varmt anbefale denne virksomhed.

  Torben GrandtDriftsleder, Bryggen Vejle A/S

 • Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen A/S var hovedentreprenør, da Syddanske Mediers bladhus i Kolding skulle gennemgå en større renovering. DN var tovholder gennem hele byggefasen, og styrede med overblik økonomiske budgetter og andre underleverandører således at alle tidsfrister blev overholdt. Resultatet af ombygningen blev et fantastisk mediehus, hvor Syddanske Mediers medarbejdere stortrives. Huset er siden brugt som inspiration ved ændringer i vore andre mediehuse i det syddanske område. Vi kan derfor kun anbefale Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen, og vi vil bestemt ikke være nervøse for igen at bruge firmaet ved andre lignende projekter.

  Frank NielsenSyddanske Medier K/S

 • Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen A/S har i 2009/2010 udført tømrer- og snedkerentreprisen på vor nye tømmerhandel i Kolding. Arbejdet blev udført på en særdeles god og konstruktiv måde – trods en meget stram tidsplan på byggeriet. Der har gennem forløbet været en god og konstruktiv dialog mellem Damgaard Nielsen og os.

  Steffen LavgesenDirektør, Bygma Kolding

 • Essex Invest har gennem flere år haft et godt samarbejde med Damgaard Nielsen A/S, blandt andet i forbindelse med etablering af Essex Park i henholdsvis Kolding, Tårnby og Fredericia. Vi lægger især vægt på: Kvalitet – såvel materialer som den håndværksmæssige udførelse har til fulde levet op til vores forventninger. Arbejdsmiljø – Damgaard Nielsen har med deres egen byggeledelse på pladsen varetaget ansvaret for afgrænsning og koordinering af sikkerhed og sundhed. De har løftet denne opgave flot, og vi har følt os trygge på alle sagerne. Tidsfrister – Damgaard Nielsen A/S har været ordholdende med hensyn til afleveringsfrister, og det er vores generelle opfattelse, at virksomheden er gode til at planlægge og følge op på tidsplaner. Ovenstående har bevirket, at vi har været meget tilfredse og gerne fortsætter samarbejdet med Damgaard Nielsen A/S, der er en kompetent og yderst professionel samarbejdspartner. Der er vilje og fleksibilitet, og desuden er kommunikationen rigtig god.

  Ole BlenstrupDirektør, Essex Invest A/S

 • I 2009 udvidede har Fipo Group ApS det eksisterende domicil i Kolding fra ca. 2.000 kvm til ca. 3.000 kvm. Vores hovedentreprenør valgte med det samme ud fra tidligere erfaringer, at Damgaard Nielsen A/S skulle forestå tømrerentreprisen i forbindelse med byggeriet. Det drejede sig dels om tømrerarbejde i den nye tilbygning og showroom, dels renovering af de eksisterende bygninger. Vi har under hele forløbet været yderst tilfreds med rådgivningen, ekspertisen og ikke mindst udførelsen af opgaven. For yderligere at give udtryk for vores fulde tilfredshed, har vi efter afslutningen af dette byggeprojekt besluttet at indgå i et tæt samarbejde med Damgaard Nielsen A/S som firmaets tilknyttede tømrerfirma. Vi kan derfor kun give vores allerbedste anbefaling til Damgaard Nielsen A/S.

  Erik Filsø PedersenCEO, Fipo Group ApS