Kunderne siger

Bygningsstyrelsen og Arkitema Bygherrerådgivning v/ hhv. Peer Kvist og Henrik Mulvad udtaler:

”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med firmaet, god planlægning, rettidig omhu, fint udført arbejde og en tidsplan der holdt trods en sen udvidelse af omfanget. På Bygningsstyrelsens vegne kan vi meddel, at vi er meget glade for samarbejdet”

DN har leveret tømrerarbejde til tiden og i høj kvalitet. Under hele byggeprocessen har DN været en arkiv medspiller til at løse div. byggetekniske problemer, og hjulpet med at finde de økonomisk rigtige løsninger. Der har været stor fokus fra projektledelsen fra dag et, og til projektet var afleveret. Kan varmt anbefale DN

Nicolaj Bech
Projektleder, A Enggaard

Til DN Tømrer
Den 1. september 2020, afleverede vi tredje og sidste etape af projekt Flegmade. Bygherre var yderst tilfreds med resultatet.

Adsbøll Entreprise vil derfor benytte lejligheden, til at takke DN for et super samarbejde og indsats for at få projektet til at lykkedes, til den store tilfredshed som bygherren har udvist.

DN har leveret tømrerarbejde til tiden og i høj kvalitet. DN har til en hver tid været med til at sikre en konstruktiv og ordentlig dialog mellem byggeledelsen og projektets øvrige entreprenører.
Adsbøll Entreprise ser frem til fremtidige samarbejder med DN Tømrer.

Benjamin Tarp
Projektleder, Adsbøll Entreprise A/S

”Denne renovering er den største samlede bygningsrenovering på Hotel Koldingfjord siden totalrenoveringen i 1990. Det glæder mig, at vi igen ved dette projekt har kunne inddrage gode lokale samarbejdspartnere.

Det fine håndværksarbejde er udført af DN Tømrer i Kolding, hvor blikkenslageropgaverne er varetaget af Jens Lauritsens Eft. ApS.”

Nedtagningen af tårnet i november 2017 kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=-py6XZjdLGc

Montering af tårnet i marts 2018 kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=N4UVhgvdmyM

Peder J. Madsen
Adm. Direktør Hotel Koldingfjord

I 2009 udvidede har Fipo Group ApS det eksisterende domicil i Kolding fra ca. 2.000 kvm til ca. 3.000 kvm. Vores hovedentreprenør valgte med det samme ud fra tidligere erfaringer, at Damgaard Nielsen A/S skulle forestå tømrerentreprisen i forbindelse med byggeriet. Det drejede sig dels om tømrerarbejde i den nye tilbygning og showroom, dels renovering af de eksisterende bygninger. Vi har under hele forløbet været yderst tilfreds med rådgivningen, ekspertisen og ikke mindst udførelsen af opgaven. For yderligere at give udtryk for vores fulde tilfredshed, har vi efter afslutningen af dette byggeprojekt besluttet at indgå i et tæt samarbejde med Damgaard Nielsen A/S som firmaets tilknyttede tømrerfirma. Vi kan derfor kun give vores allerbedste anbefaling til Damgaard Nielsen A/S.

Erik Filsø Pedersen
CEO, Fipo Group ApS

DN har leveret tømrer og tagarbejde på denne specialopgave. Trods ekstrem kompliceret og tidspresset byggeri har DN leveret et topprodukt til tiden. Meget engageret svende på pladsen, som løste de daglige problemer til ug. Projektledelsen deltog i div. projektering, og bidragede med mange gode totaløkonomiske løsninger. En fornøjelse at samarbejde med et firma man føler spiller på ens banehalvdel.

Nicolaj Bech
Projektleder, A Enggaard

Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen A/S har i 2009/2010 udført tømrer- og snedkerentreprisen på vor nye tømmerhandel i Kolding. Arbejdet blev udført på en særdeles god og konstruktiv måde – trods en meget stram tidsplan på byggeriet. Der har gennem forløbet været en god og konstruktiv dialog mellem Damgaard Nielsen og os.

Steffen Lavgesen
Direktør, Bygma Kolding

Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen A/S var hovedentreprenør, da Syddanske Mediers bladhus i Kolding skulle gennemgå en større renovering. DN var tovholder gennem hele byggefasen, og styrede med overblik økonomiske budgetter og andre underleverandører således at alle tidsfrister blev overholdt. Resultatet af ombygningen blev et fantastisk mediehus, hvor Syddanske Mediers medarbejdere stortrives. Huset er siden brugt som inspiration ved ændringer i vore andre mediehuse i det syddanske område. Vi kan derfor kun anbefale Tømrerfirmaet Damgaard Nielsen, og vi vil bestemt ikke være nervøse for igen at bruge firmaet ved andre lignende projekter.

Frank Nielsen
Syddanske Medier K/S

Vi har været meget tilfredse med DN Tømrers byggeledelse der var gnidningsfri og yderst professionel. Ombygningen blev både udført til tiden og prisen når der ses bort fra bygherrens tilkøb/ændringer. Bygst og undertegnede har kunnet glæde os over en yderst professionel sparring igennem hele processen. Vi ser frem til at arbejde sammen med DN Tømrer snarest igen.

Margit Hellesøe-Hansen
Projektleder Arkitekt MAA / Årstiderne Arkitekter

DN Tømrer A/S har på dette P-hus stået for tømrerarbejdet og facademontagen. Samarbejdet har fungeret yderst tilfredsstillende, og med en særdeles professionel tilgang til såvel styring af byggeprocessen som den håndværksmæssige kvalitet. Der udvises altid stor grad af indlevelse på såvel ledelsesplan, som blandt håndværkerne på byggepladsen. Projektet havde en meget kort tidsplan. Dette blev løst på bedste vis af både ledelse og håndværkere, hvilket gjorde at byggeriet kunne afleveres til tiden. 5E-BYG A/S var totalentreprenør på dette projekt, og kan anbefale DN Tømrer A/S som samarbejdspartner & underentreprenør.

Frank Hansen
Byggeleder 5E-BYG A/S

I forbindelse med renovering af Sct. Michaels børnehave i Kolding har DN-Tømrer A/S været hovedansvarlig for arbejdets udførelse. Vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet gennem hele forløbet. Tidsplanen og indgået aftaler er blevet overholdt både med hensyn til økonomi, altid fyldestgørende opfølgning og information fra projektlederen, ligesom projektlederen har været en stor hjælp i forhold til rådgivning omkring materialer mm. Vi er meget glade for resultatet af ombygningen, ligesom børn og voksne nyder at være i de skønne lokaler. Vi kan derfor kun anbefale DN-Tømrer A/S.

Jette Mikkelsen
Leder Sct. Michaels Børnehave & Skole

Vi har benyttet Damgaard Nielsen til at udføre bygningsarbejde ved både større og mindre opgaver i Bryggen Vejle. Ofte opererer vi med meget stramme tidsplaner, og vi er yderst tilfredse med, at Damgaard Nielsen har været i stand til at mobilisere et større mandskab med meget kort varsel. Vi er ligeledes meget tilfredse med Damgaard Nielsens samarbejde med byggeledelsen og andre håndværksgrupper, og vi kan varmt anbefale denne virksomhed.

Torben Grandt
Driftsleder, Bryggen Vejle A/S

DN Tømrer har til en hver tid været med til at sikre en altid ordentlig og konstruktiv dialog mellem os som bygherre og projekternes øvrige entreprenører. Dette har helt sikker været medvirkende til at fremme projekterne og muliggjort de flotte resultater. Læs den fulde udtalelse her

Peder J. Madsen
Adm. direktør / CEO, Hotel Koldingfjord A/S

Essex Invest har gennem flere år haft et godt samarbejde med Damgaard Nielsen A/S, blandt andet i forbindelse med etablering af Essex Park i henholdsvis Kolding, Tårnby og Fredericia. Vi lægger især vægt på: Kvalitet – såvel materialer som den håndværksmæssige udførelse har til fulde levet op til vores forventninger. Arbejdsmiljø – Damgaard Nielsen har med deres egen byggeledelse på pladsen varetaget ansvaret for afgrænsning og koordinering af sikkerhed og sundhed. De har løftet denne opgave flot, og vi har følt os trygge på alle sagerne. Tidsfrister – Damgaard Nielsen A/S har været ordholdende med hensyn til afleveringsfrister, og det er vores generelle opfattelse, at virksomheden er gode til at planlægge og følge op på tidsplaner. Ovenstående har bevirket, at vi har været meget tilfredse og gerne fortsætter samarbejdet med Damgaard Nielsen A/S, der er en kompetent og yderst professionel samarbejdspartner. Der er vilje og fleksibilitet, og desuden er kommunikationen rigtig god.

Ole Blenstrup
Direktør, Essex Invest A/S