Augustenborg Slot

Projektet omfattede ombygning samt renovering af den bevaringsværdige bygning. Projektets mål var at omdanne den tidligere vaskeri- og køkkenfløj til en toetagers, attraktiv spisesal med et designmæssigt industrielt præg, der understøtter bygningens lange historie og tidligere brug.

Ombygnings- og renoveringsarbejderne omfattede en generel rydning af bygningens indre, gennembrydning af etageadskillelse mellem stuetage og 1. sal. Etablering af ståltrappe mellem etagerne med glasvægge omkring. Etablering af toiletter og badefaciliteter. Pudsede akustiklofter, nye linoleums samt flisebelægning, ny elevator, nye installationer og ventilationsanlæg.

Undervejs i processen blev det besluttet at udskifte taget samt kvistene, arbejdet blev udført indenfor den oprindelige byggeperiode.

Projektform

Totalentreprise

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Opført

2017-2018

Ingeniør

SlothMøller A/S

Entreprenør

DN Tømrer A/S

Arkitekt

Arkitema KS

Bygningsstyrelsen og Arkitema Bygherrerådgivning v/ hhv. Peer Kvist og Henrik Mulvad udtaler:

”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med firmaet, god planlægning, rettidig omhu, fint udført arbejde og en tidsplan der holdt trods en sen udvidelse af omfanget. På Bygningsstyrelsens vegne kan vi meddel, at vi er meget glade for samarbejdet”